Sponzorirana email reklamna poruka

5.964,50 kn

Što: tekstualna reklamna poruka u newsletteru. Kada: 15. u mjesecu.

Podaci o vašoj reklami

Molimo da se držite ograničenja od maksimalno 100 riječi. Sve što prelazi 100 riječi biti će odrezano. Pazite na pravopis. Imajte na umu da je ovo vaše "ogledalo" i reklama.

Na dnu tekstualne reklame nalazi se poveznica (link) na vašu web stranicu. Gdje vodi poveznica? Upišite točnu adresu.