Reklama Logo partnera 30 dana prikazivanja

1.812,00 kn

Prikazivanje: 30 dana na dnu naše naslovnice! Pozicija: naslovnica.

Podaci za vaš logo

Gdje možemo preuzeti vaš logo za korištenje? Ukoliko logo nije na vašem vlastitom web serveru, molimo da logo učitate na imgur.com, servis za djeljenje slika. Ovdje upišite poveznicu na vaš logo kako bi ga mi mogli preuzeti.

Upišite web adresu. Gdje vodi link kada se klikne na vaš logo? Preporučamo korištenje skraćivača poveznica na bitly.com. Odaberite njihov besplatni servis. Prednost korištenja ovog servisa je u tome što ćete imati kratku poveznicu a ujedno i statistiku za vaš logo.